תרומה מאובטחת למוסדות תורת אמת חב"ד ליובאוויטש ירושלים | למוסד סעיף 46 לפקודת מס הכנסה | המערכת מייצאת קבלה ישראלית אוטומטית לדוא"ל שמוזן