תשלום מאובטח למוסדות תורת אמת חב"ד ירושלים | המערכת מייצאת קבלה ישראלית אוטומטית לדוא"ל שהוזן