על מנת שלא להכביד על המערכת והמתנדבים, נבקש לדווח בערוץ אחד בלבד. אם דווחת כבר במייל או בטלפון, נא לא לדווח שוב.