פרנס היום
360 ₪
פרנס השבוע
1800 ₪

פרנס החודש
5400 ₪
גמרות
125 ₪
הפיכת הדף
1800 ₪
פינת קפה ומשקאות
חודשי
סכום אחר