תורמים עכשיו
למוסדות קבר רחל
וזוכים לישועות מעל דרך הטבע!
450 ₪
למסירת שמות
לכל מעמדי התפילה
180 ₪
למסירת שמות
למעמד התפילה
סכום אחר...

 
בשעת רצון נדירה ומיוחדת בזמן הדלקת נרות שבת קודש, כאשר האמהות מתחננות על ילדיהן עם רדת דמדומים, ממש ברגעים הראשונים של י"א חשוון יום פטירתה של רחל אמנו, מניין מקובלים של מוסדות קבר רחל יעתירו עבורך לישועה פרטית וגאולה מכל המעיק על ליבך.
במעמד נורא הוד, ובמניין מצומצם של צדיקים ומקובלים שישהו על קברה של רחל אמנו במהלך השבת, אמא רחל תבכה עבורכם ביום הגדול יחד עם המקובלים תוך הזכרת שמותיכם ושמות יקיריכם.

כל הישועות: רפואה שלמה, זיווגים, זרע של קיימא, פרנסה ברווח, נחת מהילדים, שלום בית, מציאת דירה והצלחה בכל העניינים. במהלך השבת מניין המקובלים יאמרו לפני הזכרת שמכם את שלוש פעמים את ספר התהילים, ולאחר מכן יזכירו את שמכם על הציון הקדוש. כשאף אחד לא באמת מבין אותך, אמא רחל תבכה בשבילך ואיתך!

חייגו עכשיו למוקד הישועות של קבר רחל 8631*
ותזכו בישועה מעל דרך הטבע!

בחרו עכשיו את סוג התרומה >>