מוצר מחיר לפריט כמות סה"כ
לולבי רוסוף - השפיץ שבלולב
מובחר
90 ₪
א - א
60 ₪
קורה
50 ₪
מהודר
15 ₪
אתרוגים זן קלבריא - כשרות בד"ץ העדה החרדית
מובחר שבמובחר
90 ₪
א - א
60 ₪
מובחר שבמובחר - עם פיטם
90 ₪
א - א - עם פיטם
60 ₪
משובח
20 ₪
חינוך
15 ₪
אתרוגים - חזון איש
מובחר שבמובחר
90 ₪
א - א
60 ₪
מובחר שבמובחר - עם פיטם
90 ₪
א - א - עם פיטם
60 ₪
משובח
20 ₪
חינוך
15 ₪
אתרוגים - תימני
מובחר שבמובחר
90 ₪
א - א
60 ₪
מובחר שבמובחר - עם פיטם
90 ₪
א - א - עם פיטם
60 ₪
משובח
20 ₪
חינוך
15 ₪
הדסים
בריסקער
50 ₪
א א
25 ₪
כשר
5 ₪
מוצרים שונים
נרתיק וואקום ארוך
7 ₪
נרתיק רגיל
3 ₪
קוישקלך
3 ₪
סה"כ לתשלום: