רח' בר כוכבא 3 פ"ת | טלפון: 03-9315031

נא להקליד מספר זהות של הילד:
קיטנת בוקר בלבד
100 ₪
מתי?
במשך ארבעה ימים כלהלן:
מיום ראשון ח' ניסן 21 במרץ
ועד יום חמישי י"ב ניסן 25 במרץ.
לא כולל את יום שלישי – יום הבחירות.
באילו שעות?
משעה 7:45 ועד 13:15
קיטנת בוקר + צהרון
360 ₪
מתי?
במשך ארבעה ימים כלהלן:
מיום ראשון ח' ניסן 21 במרץ
ועד יום חמישי י"ב ניסן 25 במרץ.
לא כולל את יום שלישי – יום הבחירות.
וכולל יום ראשון "אסרו חג" , כה' ניסן 4 באפריל.
באילו שעות?
משעה 7:45 ועד 16:15