רח' בר כוכבא 3 פ"ת | טלפון: 03-9315031

נא להקליד מספר זהות של הילד:
קיטנת בוקר בלבד
עפ"י מתווה משרד החינוך
300 ₪
מתי?
במשך שלושה שבועות כלהלן:
מיום חמישי כ"א תמוז 1 ביולי
ועד יום חמישי י"ג אב 22 ביולי.
* לא כולל את יום ראשון – ט' באב.
* לא כולל ימי שישי.
באילו שעות?
משעה 7:45 ועד 13:15
קיטנת בוקר
עפ"י מתווה משרד החינוך
+ שבוע בוקר נוסף
600 ₪
מתי?
במשך ארבעה שבועות כלהלן:
מיום חמישי כ"א תמוז 1 ביולי
ועד יום חמישי כ' אב 29 ביולי.
* לא כולל את יום ראשון – ט' באב.
* לא כולל ימי שישי.
באילו שעות?
משעה 7:45 ועד 16:15
קיטנת בוקר + צהרון
עפ"י מתווה משרד החינוך
1460 ₪
מתי?
במשך ארבעה שבועות כלהלן:
מיום חמישי כ"א תמוז 1 ביולי
ועד יום חמישי כ' אב 29 ביולי.
* לא כולל את יום ראשון – ט' באב.
* לא כולל ימי שישי.
באילו שעות?
משעה 7:45 ועד 16:15