רקע:
הרצון של כולנו הוא להצליח לחתן את ילדינו בכבוד ואף לקנות להם דירה, העול הכספי הינו עצום וכמעט בלתי ניתן להשגה.
לפני 18 שנה הוקם הגמ"ח המרכזי ע"י ראש הישיבה שליט"א בברכתם ובעידודם של גדולי ישראל שהורו כי זו ההשתדלות הנכונה לחיתון הילדים ,ואף הורחבו גבולות החסד והוקמו ברחבי הארץ גמחי"ם נוספים במתכונת זו. כיום נצרכת עוד תוכנית כדאית שנותנת מענה כדאי ונוח למצטרפים מעל גיל 3 ולכן נוסד הגמ"ח החדש בתוכנית השתדלות שתתן מענה לצרוף ילדים מעל גיל 3.
זכינו וראש הישיבה הגאון הגדול רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א נענה לפנייתנו לעמוד בנשיאות הגמ"ח החדש.
תוכנית השתדלות:
לאחר חשיבה רבה ובדיקה מקצועית אחראית ויסודית נבנתה תוכנית השתדלות. ע"פ העקרונות ששמע ראש הישיבה שליט"א מגדולי ישראל זיע"א ובראשם מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצלה"ה מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצלה"ה ומרן פוסק הדור הגר"נ קרליץ זצלה"ה וע"פ הסייגים והגדרים שיצקו להיותה כשרה למהדרין מבחינת הלכות ריבית ואף ניתן לתרום מכספי מעשר.
ליצירת קשר: za580718393@gmail.com
להשארת הודעה: 03-306-5834