התוכנית המהפכנית לצדקה
בערב שבת!
הצטרפו לתוכנית ע"י מילוי הפרטים שלכם, וחשבונכם יחוייב מידי שבוע ב- 10 ש"ח בלבד!!
כך תדאגו לסעודות שבת לשכנינו הנזקקים ותקיימו את מצוות הצדקה בצורה המהודרת ביותר!