קיטנת בוקר בלבד
130 ₪
מתי?
מיום שלישי כ"ו כסלו 30 בנובמבר
ועד יום שני ב' טבת 6 בדצמבר.
באילו שעות?
משעה 8:00 ועד 13:00
הורים יקרים!
הרישום לקיטנה נסגר
ניתן להירשם דרך המשרד בטלפון – 03-9315031
שעות המענה הטלפוני
א’ ג’ ה’ 8:30 עד 12:00
ב’ ד’ 12:00 עד 15:00
הורים יקרים!
הרישום לקיטנה נסגר
ניתן להירשם דרך המשרד בטלפון – 03-9315031
שעות המענה הטלפוני
א’ ג’ ה’ 8:30 עד 12:00
ב’ ד’ 12:00 עד 15:00