מספר מקומות:
 
0% מהיעד
0 ₪ מקומות שנותרו
0 כמות נרשמים
הזמנת כבוד
מתכבדים להזמינך להשתתף בערב של התעלות ועוצמה
ביום שלישי אור לכח' שבט 6.2.24 באולמי דימול פלטינום רמת גן.
יום ההילולא
של מו"ר המקובל הא-לוקי רבי נסים פרץ זיע"א
הערב הזה בזכותך! לכבודך! ולזכותך!