בחירת מבחן:
על ספר שלחן ערוך המקוצר
ענייני אורח חיים
על ספר שלחן ערוך המקוצר
ענייני יורה דעה
על ספר שמיטה להשם
ענייני הלכות שנת השמיטה